Sök på webbplatsen

Tingvallaskolan år F-6

Hitta snabbt

Förväntningar

Som elev på Tingvallaskolan kan du förvänta dig följande av oss i personalen:

 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att du ska få en lärorik och trygg skolgång
 • Att vi arbetar för att skapa en kamratlig miljö och motverka kränkningar
 • Att vi lyssnar på dig och visar dig respekt
 • Att vi är tydliga med vilka mål du ska uppnå

Som elev på Tingvallaskolan förväntar vi oss följande av dig:

 • Att du är utvilad, har ätit frukost och kommer i tid
 • Att du tar ditt ansvar för att uppträda juste
 • Att du visar respekt för kamrater och personal
 • Att du står för vad du gör och inte skyller på andra
 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och dina läxor

Kom i håg att!

 • Vara rädd om dina egna, skolans och andras tillhörigheter
 • Hålla dig inom skolans område
 • Avstå från godis under skoltid
 • Ta av mössa och keps inomhus
 • Använda hjälm när du vistas på isbana och vid is på kullen
 • Värdesaker tar du med till skolan under eget ansvar
 • Mobilen ska lämnas in under lektionstid

Konsekvenser!

 • Vid skadegörelse blir dina föräldrar ersättningsskyldiga
 • Stölder och grövre våld polisanmäls
 • Borttappade läromedel ska ersättas
 • Dina föräldrar informeras om du lämnar skolans område
 • Skolan ersätter inte borttappade/stulna värdesaker som ex. mobiltelefon
 • Personalen får ta din mobiltelefon om den stör verksamheten. Du får tillbaka den i slutet av dagen. Upprepas händelsen får dina föräldrar hämta den. Detsamma gäller vid missbruk, ex. fotografering eller filmning.

Som förälder kan du förvänta dig av oss:

 • Att vi är beredda att göra allt vi kan för att ditt barn ska få en lärorik och trygg skolgång
 • Att vi kommer att ge dig kontinuerlig information om ditt barns kunskaper och utveckling
 • Att vi arbetar för att rusta ditt barn för framtiden

Av dig förälder förväntar vi oss följande:

 • Att du har tillit till oss - Vi har ditt barns bästa för våra ögon!
 • Att du ser till att ditt barn är utvilat, äter frukost, gör sina läxor samt har med sig idrottskläder 
 • Att du arbetar tillsammans med oss för att ditt barn ska utvecklas så bra som möjligt
 • Att du tar del av skolans och ditt barns arbete genom att läsa veckobrev, rektors brev, komma till utvecklingssamtal och föräldramöten

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan