Sök på webbplatsen

Tingvallaskolan år F-6

Hitta snabbt

Mål och visioner

 

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL


▪ Alla ska utveckla sina förmågor, bli medvetna om sitt eget lärande och behålla en nyfikenhet inför framtiden.
 

▪ Alla barn ska lämna Tingvallaskolan med en positiv bild av sig själv och med goda baskunskaper.
 

▪ Alla på Tingvallaskolan ska känna sig sedda och hörda samt våga knyta kontakter.
 

▪ Skolmiljön ska vara trivsam och inbjudande.
 

▪ Barnen ska kunna påverka sin vardag i skolan och på fritids.

▪ Föräldrar ska få en god information och ha möjlighet att påverka.

 

 

Vision

Vi vill att alla elever på Tingvallaskolan ska:
Vara rustade med god självkänsla
Vara motiverade, kreativa och kritiskt tänkande

 

Vår Värdegrund

 Vi arbetar för att barn och vuxna ska

-       vara trygga

-       känna arbetsglädje

-       bemöta varandra trevligt och med respekt

-       kunna samarbeta

-       ha en god och stimulerande lärande miljö

 

För att nå detta ska vi vuxna

-       sprida arbetsglädje

-       ha en gemensam syn på lärandet

-       se varje barns behov

-       se alla barn som allas barn

-       sträva efter ett gott samarbete med hemmen

-       följa fattade beslut

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan