Antagning till gymnasium

Gymnasieantagningen i Stockholms län är ett gemensamt antagningskansli för hela länet.

Antagningskansliet administrerar och handlägger det mesta gällande ansökningar och antagning till gymnasieskolor för alla barn som är folkbokförda i Sigtuna kommun.

Antagning till gymnasium är reglerat i lagar och förordningar som Riksdag och regering har beslutat om. Vissa beslut och riktlinjer bestämmer kommunen om, i Sigtuna kommun är det utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som tar de besluten. När det gäller myndighetsbeslut om till exempel en elev söker utanför samverkansområdet, då måste hemkommunen handlägga och besluta.

Har du frågor gällande antagning till kommunal skola utanför länet, NIU-utbildningar, rättigheter till resebidrag eller inackorderingsbidrag, kontakta handläggare för gymnasieantagning i Sigtuna kommun.    

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Hitta direkt