För dig som är elev

Att känna sig trygg i skolan är en självklarhet. Under den här länken Råd och Vägledning, Skolinspektionen kan du få information om vad du har för rättigheter till studiero, välmående och generell information om hur skolan kan stötta dig.

Under denna länk Barn och elevombud kan du läsa om vad det finns att göra för att förebygga mobbing och vart du kan vända dig.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Hitta direkt