Rektor Gunilla Ordell sprider Sigtunaboxen

Råbergskolans rektor Gunilla Ordell är inbjuden till en 2-dagars workshop i Bryssel för skolledare runt om i Europa. Dagarna handlar om att initiera och sedemera genomföra ett förändringsarbete i skolan i syfte att öka elevernas framtidsförmågor, det som brukar benämnas 21st Century Skills.

Gunilla Ordell, rektor på Råbergsskolan

Workshopen anordnas av Anytime Anywhere Learning Foundation och Microsoft. Att en av kommunens rektorer blir inbjuden är ett kvitto på att det arbete som görs genom Sigtunaboxen ger en skola som förbereder för morgondagen. Sigtuna kommuns arbete med skolutveckling väcker internationellt intresse, man vill veta hur skolan i Sigtuna kommun lyckas nå så bra resultat. 

Det kunskapssamhälle, där dagens elever en dag ska vara yrkesverksamma kräver en skola som förbereder för ett liv av lärande. Elevens digitala förmåga bör vara ett led i hens personliga utveckling, där språk, kunskap och IT bildar en treenighet. Språket, kunskapen och den digitala förmågan utvecklas och kompletterar varandra i skolarbetet. Den digitala kompetensen kommer att vara en nyckelkompetens, liksom förmågan att samverka och kommunicera men också förmågan att vara kreativ och innovativ.

Programmet för den workshop Gunilla deltar i går hand i hand med Sigtunaboxen, d.v.s. Sigtuna kommuns skolors förbättringsarbete med avseende på Bedömning för Lärande (BFL), IKT som pedagogiskt verktyg och hjälpmedel, samt språkutvecklande arbetssätt.

”Nu ökar vi takten och arbetar för att ge eleverna färdigheter för att lyckas i globaliserad, kunskapsbaserad värld som den ser ut idag och en överskådlig framtid.”, säger Gunilla.

Programmet som kallas 21CLD, eller 21st Century Learning Design hjälper lärare att omforma lektionsplaneringarna för att bygga upp elevernas framtidsförmågor.
De framtidsförmågor som programmet berör är samarbetsförmåga (kollaborativt arbete), kunskapsbyggande, problemlösning genom verkliga problem, IT som verktyg för inlärning, självreglering och utvärdering samt effektiv kommunikation.

”Genom Sigtunaboxen erhåller Sigtunas kommunala skolor stor uppmärksamhet runt om i landet och det har möjliggjort mitt deltagande i en utmanande workshop arrangerad av Microsoft och som leds av Bruce Dixon, ibland kallad skaparen av 1-1 programmet, d.v.s. en dator per elev.”, säger Gunilla Ordell.

Råbergsskolan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan