Skolval 2017

Elever Foto Dennis Ersöz 

 

SKOLVAL 2017

- önskemål om skola

 

Skolval 2017 E-tjänst.


Du som är vårdnadshavare och har ett barn som är folkbokfört i Sigtuna kommun, och som ska börja i förskoleklass eller år 7 hösten 2017, har under perioden 6 - 21 februari möjlighet att göra ett skolval för ditt barn. För att ha möjlighet att påverka vilken skola ditt barn kan komma att börja i till hösten 2017 måste du göra ett aktivt val.

Ansökan om fritidshemsplats görs efter att du fått placeringsbesked om vilken skola ditt barn blivit placerad i. Du ansöker via e-tjänst, www.sigtuna.se/skolportalen och väljer fritidshemsansökan. Det sker inte automatiskt via skolan!

Är vårdnadshavare arbetssökande eller föräldraledig erbjuds plats i förskoleklass med 15 timmar per vecka. För ytterligare information, se Avgifter och regler till höger.

I valet till förskoleklass är det barnets folkbokföringsadress som styr reserverad skola.

I valet till år 7 är det elevens nuvarande skola som styr reserverad skola.

Du hittar mer information om Riktlinjer för skolval, modersmålsundervisning och skolskjuts till höger.

Du som inte har tillgång till dator eller du som är osäker på hur man gör ett skolval, är välkommen till kommunhuset vid två tillfällen under skolvalsperioden och få hjälp av barn- och ungdomsförvaltningens personal. Ta med legitimation!

Onsdag 8 februari kl. 17:00 – 20:00

Onsdag 15 februari kl. 17:00 – 20:00  


Det finns även möjlighet att låna datorer i kommunhuset och på biblioteken.

 

De kommunala grundskolorna kommer att anordna informationsmöten på nedanstående datum och tider:


Centralskolan 1:a februari kl 18:00-19:00

Eddaskolan 18:e januari kl 13:00 - 15:00

Galaxskolan 1:a februari kl 18:00-19:00

Norrbackaskolan 30:e januari kl 18:00 - 19:00

Odensala skola, boka tid med skolan*

Råbergsskolan, ta kontakt med rektor*

S:t Pers skola, lilla S:t Per 26:e januari kl 16:00 -17:30

S:ta Gertruds skola 31:a januari kl 17:00 - 18:00

Sagaskolan 23:e januari kl 14:00 - 17:00

Skepptuna skola, boka tid med skolan*

Steningehöjdens skola 31:a januari kl 18:00 - 19:00

Sätunaskolan 2:e februari kl 18:00 - 19:00

Tingvallaskolan 31:a januari kl 18:00 - 19:00


De fristående grundskolorna anordnar informationsmöte på nedanstående datum och tider:

Vid frågor tag kontakt med respektive fristående grundskola.

Josefinaskolan 19:e januari och 2:a februari kl 18:00 - 19:30
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 28:e januari kl 10:00 – 14:00 Skolan Bergius *
Väringaskolan 9:e februari kl 16:30. Föranmälan direkt till Väringaskolan krävs.*


* = Tag kontakt med respektive skola, se www.sigtuna.se för kontaktinformation.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation