Integration

bild på jordglob, Foto FutureimagebankSigtuna kommun är en plats där människor och kulturer möts.

För dig som kommer som flykting erbjuder vi stöd i form av rådgivning och vägledning för att du så fort som möjligt ska komma vidare till studier, praktik eller arbete.

Genom integrationsplanerarens nära anknytning till arbetslivsenheten, svenska för invandrare och komvux ges du goda möjligheter till en bra start.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation