Ung Satsning

Bild på ungdomar, Foto Sigtuna kommun

Ung Satsning erbjuder dig som är mellan 16-24 år och som varken arbetar eller studerar, coachning, stöd och råd för att du så snabbt som möjligt kan gå vidare till jobb, eget företag eller studier.

Vi erbjuder jobbsökarutbildningar, studie-och yrkesvägledning, rekryteringsträffar och kan, då det är lämpligt, erbjuda aspirant- eller praktikplatser inom en rad områden. Vi erbjuder såväl enskilt stöd som gruppaktiviteter.

Det finns tre vägar in till Ung Satsning, antingen via Arbetsförmedlingen, försörjningsstödsenheten eller via det Kommunala aktivitetsansvaret.
Vi på Ung Satsning ansvarar även för Sommarjobbsförmedlingen.

Personalen på Ung Satsning har skilda yrkesbakgrunder och bred erfarenhet av arbetsmarknad- och studiefrågor. Vi arbetar för att ge den bästa möjliga hjälpen vare sig man söker arbete eller planerar studier. 

Ung Satsning hittar du i lokaler på Raisiogatan 1 i Märsta centrum.
För att komma i kontakt med Ung Satsning är du välkommen att ringa till vår reception, telefonnummer 073-633 73 67, maila ungsatsning@sigtuna.se eller besöka vår Facebooksida https://www.facebook.com/Gate24UngSatsning

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation