Trött på skolan - Sugen på yrkesutbildning?

  bild på lärlingar, Foto wwww.stockholm.se

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Våra lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till jobb efter slutförd utbildning. Detta kan dock inte garanteras då arbetsmarknaden är svårbedömd.

Förkunskapskrav

  • Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola
  • Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.
  • Om platserna inte räcker till alla behöriga ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. 

 
Ansökan

Du gör ansökan i vår webbkatalog på adress. http://komvux.sigtuna.se

När du har gjort en ansökan till en lärlingsutbildning kommer en studievägledare att kontakta dig för ytterligare information kring utbildningsformen.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation