Vård och omsorg

Nästa start är preliminärt hösten 2018

Bild på personal inom vården

Sigtuna komvux erbjuder kompletta vård- och omsorgs-utbildningar på 60 veckor med fördjupning mot akutsjukvård, äldres hälsa, psykiatri eller specialpedagogik. Utbildningarna vänder sig även till dig som redan arbetar med människor och vill höja din kompetens.

Utbildningarna bedrivs på tre nivåer och du läser kurserna i klassrum men kan även läsa i flexibel form med obligatoriska träffar. I utbildningen ingår i alla tre nivåerna arbetsplatsförlagt lärande (APL) på attraktiva vårdinrättningar i kommunal, privat eller landstingets regi. APL:n består av dag-, kväll och helgtjänstgöring. På skolan finns dessutom möjlighet att träna praktiskt i vårt metodrum samt att vi tränar på ett klinisk tekniskt centrum (KTC).
Du hittar mer information om utbildningarna här till vänster. 

Förkunskaper 

För att klara utbildningen ska du ha kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande. Det krävs datorvana.

Validering

I kurs där APL ingår kan du med vårderfarenhet validera APL och samtidigt läsa kursen.

Vid lång vårderfarenhet med minst tre års heltidsarbete kan du validera hela kurser. Validering består av att du söker utbildningen och får träffa en lärare samt en studievägledare där ni tillsammans går igenom en Individuell studieplan (ISP) och där du berättar om din vårderfarenhet, kurser, betyg m.m. Läraren mäter och värderar dina kunskaper mot skolverkets mål och kunskapskrav i kurser/na som du vill validera. Valideringen leder till muntlig och skriftlig prövning för betyg. Detta innebär för dig att du kan påbörja studierna utifrån din aktuella kunskapsnivå, att vi tillsammans kan individanpassa din utbildning och att det eventuellt kan förkorta din utbildningstid. 

Flex

Att läsa flex är en individanpassad studieform och passar dig bra som vill kombinera arbete med studier. I flex ingår obligatoriska fysiska träffar på skolan vilka är schemalagda genomgångar, handledning, föreläsare och praktiska övningar. Mellan de fysiska träffarna i skolan har du kontakt med läraren/lärarna via plattformen Moodle och/eller E-post.
I Nivå 1 får du en introduktion och studiehjälp av lärare samt en Individuell studieplan (ISP) tillsammans med en studievägledare. I Nivå 2 och 3 går läraren tillsammans med dig igenom din studiegång. Om du i Nivå 1 behöver extra stöd med dina studier så finns det tillgång till en studieverkstad.   

Studiegång

Det som krävs för att du ska kunna läsa hos oss är tillgång till dator med internetuppkoppling och virusskydd. Du måste ha grundläggande datorvana, dvs. kunna hantera Word, bifoga filer, E-post, Internet osv. alternativt läsa kursen Information och kommunikation 1.
Vi använder oss av plattformen Moodle i kontakt mellan elev och lärare. Där finns det också fortlöpande information för respektive kurs.

Kompetenshöjning
HLR ges fortlöpande under utbildningen och intyg tilldelas.
I kurserna Psykiatri 2, Akutsjukvård, Äldres hälsa och livskvalitet och Specialpedagogik 2 har vi ett moment riktat mot handledning av elever och ett intyg tilldelas.

Bild på omvårdnadsbrosch, Foto PQ LayoutEfter avslutad utbildning med minst 1450 gymnasiepoäng inklusive Svenska som andraspråk1/Svenska 1 får du en fin brosch.

För mer information kontakta Helena Eriksson, utbildningsledare, (se mer under kontakt här uppe till höger).

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Läromedelslista för Våren 2018