fördjupning Psykiatri

Bild på flera händer i ring, Foto: Futureimagebank

Nästa start är preliminärt hösten 2017

 

Utbildningen vänder sig till dig som vill söka arbete som skötare i psykiatrisk vård eller arbeta som boendestödjare. Utbildningen vänder sig även till dig som redan arbetar med människor och vill höja din kompetens.

Du läser kurserna i klassrum men kan även läsa i flexibel form med ett antal obligatoriska träffar samt regelbunden kontakt med läraren via vår lärplattform och/eller E-post.
I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) i alla tre nivåerna.

Fördjupningen ger dig kunskaper om olika psykiatriska funktionsnedsättningar och hur man som personal ska bemöta dessa människor. Kurserna ska ge kunskaper om olika behandlingsmetoder och hur vården av enskilda patienter ska dokumenteras.

I fördjupningen ingår kursen Psykiatri 2. Under kursen kommer vi att diskutera frågor som t.ex. varför psykisk ohälsa ökar och vilka fördomar människor med psykisk funktionsnedsättning möter. Du får även en djupare förståelse för människor som är i behov av psykiatrisk vård.

 

Förkunskaper:

Grundskola eller motsvarande med godkända betyg i Svenska / Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå. Det krävs god datorvana.

Kursinnehåll  nivå 1, 20 veckor

550 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Medicin 1

150 poäng

Svenska som andraspråk 1

100 poäng

Kursinnehåll  nivå 2, 20 veckor

550 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Medicin 1  (endast våren 17) 150 poäng
Specialpedagogik 1

100 poäng

Psykologi 1 50 poäng


Kursinnehåll  nivå 3, 20 veckor


550 poäng

Psykiatri 2 200 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng
Etik och människans livsvillkor

100 poäng

Psykologi 2b 50  poäng


Validering

Vid lång vårderfarenhet kan du validera kurser och/eller praktik. Du kan även söka särskild prövning av kurser. Kontakta våra studievägledare för mer information. 

För mer information kontakta Helena Eriksson, utbildningsledare, (se mer under Kontakt här uppe till höger).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Länk till webbkatalogen där du gör din ansökan

Klicka på bilden ovan så kommer du till
Komvux webbkatalog där du gör din ansökan