Prövning

Bild på flicka som läser, Foto: Futureimagebank

Vad är en prövning?


Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand har läst/läser in en kurs enligt kursplan och tentar - i de flesta fall både skriftligt och muntligt. Du börjar med det skriftliga provet och följer upp med det muntliga. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment. Tid och datum för den muntliga delen samt eventuellt övrigt får du efter kontakt med läraren. Du som ska pröva i en kurs som innehåller laborationer ska visa intyg på att du utfört laborationsdelen.

Du skaffar själv litteratur och varje prövning kostar 500 kronor. Kursinnehåll och kriterier hittar du på Skolverkets hemsida.

Anmäl dig genom att skriva ut och skicka in blanketten som ligger i ”ansökan till prövning” . Du får sedan besked om vi kan erbjuda prövning i just den kursen som du är i behov av eller om vi hänvisar till en annan anordnare. Då får du också information om hur du betalar. (Vi betalar inte tillbaka inbetald avgift.)  

Ansökan kan skickas per epost till centrumvux@sigtuna.se eller per post till:

Sigtuna Kommun
Komvux
195 85  MÄRSTA

Hösten

 
15 september Sista dag för anmälan till prövning

22 september

Sista dag att betala in avgiften

Våren

 
15 februari Sista dag för anmälan till prövning
22 februari Sista dag att betala in avgiften

Efter att avgiften har betalats får du som ska genomföra prövningen kontaktuppgifter till läraren. Du tar kontakt och prövningen planeras tillsammans med läraren.

 

PRÖVNINGSTIDER VÅREN 2018

Matematik och naturvetenskapliga ämnen: 12 mars klockan 9-17

Språk, Svenska/Svenska som andraspråk 1-3 : 8 mars klockan 9-17

Språk: Engelska 5-6: 15 mars klockan 9-17

Samhällsvetenskapliga ämen: enligt överenskommelse med läraren

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation