Yrkesvux

Bild på utbildningsskylt, Foto: Futureimage.comVad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

Vilka utbildningar finns inom yrkesvux?

Följande kurser kan du gå här hos oss på komvux i Sigtuna kommun:

Vård- och omsorgsutbildningar
Restaurangutbildning
Yrkesförarutbildning Godstransporter
Yrkesförarutbildning Buss

Ytterligare kursutbud

Sigtuna kommun samarbetar med sex andra kommuner i Stockholms län. Det innebär för dig som studerande ett bredare utbud av utbildningar. Vilka utbildningar som finns hittar du i vår webbkatalog där du också gör din ansökan, Se info här till höger.
Du hittar också fler yrkesutbildningar i Uppsala hösten 2017 i katalogen "Yrkesutbildningar för vuxna" som ligger som bilaga här till höger i pdf-format.

Urval till yrkesutbildningar

Du är inte automatiskt berättigad att läsa i en annan kommun, utan din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella förordningar. Har du redan en tre-årig gymnasieutbildning tillhör du inte en prioriterad grupp.

Ansökan till utbildningar som inte finns i webbkatalogen

I katalogen ”Yrkesutbildningar för vuxna” finns det ytterligare yrkeskurser som ges av andra vuxenutbildningar i Uppsala län. Där gäller följande:

 Skaffa ansökningshandlingar
 (dessa hittar du på respektive utbildningsanordnares hemsida.
• Fyll i ansökningsblankett för avsedd utbildning.
• Skriv ett personligt brev med motivering till varför du söker utbildningen.
• Bifoga betyg från tidigare utbildningar.

Mer  information får du genom våra studievägledare, se mer under Kontaktinformation.

Studieekonomi

Det är till CSN (Centrala studiestödnämnden) du vänder dig för att ansöka om studiestöd/studiemedel eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden.


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Här är länkar till komvux webbkatalog och "Yrkesutbildningar för vuxna" katalog över yrkesutbildningar i Uppsala län. Du har också en länk till CSN:s hemsida.

 

Länk till komvux webbkatalog, Foto Futureimagebank

Klicka på bilden ovan så kommer du till Komvux webbkatalog där du gör din ansökan
 

  

Yrkesutbildningar för vuxna -
Upplandskommuner i samverkan våren 18

 

Länk till CSN: s hemsida