SFI Bas för kortutbildade

SFI BasBas är en grundutbildning och arbets-marknads-introduktion för flyktingar och invandrare med ingen eller kort utbildning
(0-6 år).

Bas startade som ett projekt 2013, av vuxenutbildningen Södertälje kommun tillsammans med några Södertörns kommuner med syfte att utveckla en grundutbildning för målgruppen nyanlända analfabeter och kortutbildade (0-6 år skolbakgrund). Avsikten var att implementera Basutbildningen i hela Stockholms län och erbjuda målgruppen i länet denna utbildning.

Undervisningen bygger på suggestopedi där alla sinnen tas in i det pedagogiska arbetet. Då målgruppen för BAS har genomgått en migrationsprocess och följder av detta är (kan vara) trauma och sjukdom jobbar pedagogerna med ett stort fokus på just detta. Språkstödjare finns tillgängliga för "stöd i vardagslivets frågor" och hänvisar vidare vid upptäckt att kurativt stöd behövs.

Studenterna får möjlighet att börja närma sig arbetsmarknaden tidigt genom ämnet arbetsliv där en arbetsmarknadskonsulent tillsammans med språkstödjare träffas varje vecka. Ämnet fokuserar på att stärka självbilden och det personliga ledarskapet samt att ge praktisk och teoretisk arbetslivskunskap.

Utbildningen innehåller:

  • Svenskundervisning på suggestopedisk grund – kommunikativ och deltagaraktiv metod som aktiverar fler sinnen.
  • Basämnen: vardagsmatematik, omvärldskunskap, digital kompetens och hälsa/rörelse
  • Arbetslivsintroduktion med studiebesök
  • Modersmålsundervisning

Studierna är på 5 timmar varje dag. Bas finns för närvarande i Södertälje, Sigtuna och Järfälla kommun och erbjuds till kortutbildade och analfabeter i hela länet. Fler Basnoder planeras!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation