Om skolan

Central   Skola

Bild på skolan Foto Sigtuna kommun

 

VISION

Grundsärskolan vill utifrån en helhetssyn och i samverkan ge alla elever de bästa förutsättningar för livslångt lärande och en framtidstro.

 

 Gruppen

VÄRDEGRUND

Vi ger alla våra elever en känsla av sammanhang och gör livet hanterbart för dem.

Varje elev ska ha en meningsfull och innehållsrik tillvaro.

Vi vill ge alla elever möjlighet att få en ständigt pågående utveckling och undervisning anpassad efter elevens förutsättningar och behov.

Alla ska ha rätt att känna stolthet över ett väl utfört arbete.

Allaindividens olikheter ses som en tillgång.

 

LEDSTJÄRNA

 

"EN DEL BEHÖVER MER FÖR ATT FÅ LIKA MYCKET"

.      

Grundsärskolan från F-9

Verksamheten bedrivs i ett flertal skolbyggnader både inom och utanför skolområdet som är belägna i Märstas mest centrala delar i närheten av Märsta centrum. På skolområdet finns både Sigtuna kommuns grundsärskola och Centralskolan en grundskola F-6.

Grundsärskolan är organiserad i sex olika team utifrån ålder, diagnos, och behov. Fyra av teamen leds av två pedagoger och ett antal assistenter. Två team leds av en pedagog samt assistenter. Elevantalet i teamen varierar mellan 4-13 elever. Det är en bra vuxentäthet vilket medför att eleverna har ett vuxenstöd under hela sin skoltid. Många vuxna är ute på elevernas raster.

Grundsärskolan har två fritidshem, Hajen och Krokodilen för elever F-6. Några av de äldre eleverna årskurs 3-6 är integrerade i grundskolans mellanstadiefritids Vita villan.

Eleverna utvecklas olika utifrån sina individuellaförmågor och förutsättningar. Flertalet av eleverna läser ämnesområden och har ett stort omsorgsbehov.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation