Välkommen till oss i Team A!

I Team A går det 7 elever från årskurs 1-8. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från kunskapsmålen i deras utvecklingsplaner. Eleverna har individuella scheman som innebär både individuellt arbete och arbete i grupp. Eleverna arbetar mycket med dator, lärplatta och konkret material.

 

 

Under en arbetsvecka hos oss:

Vi har ett samarbete med Kulturskolan där de yngre eleverna träffar en sångpedagog och en danspedagog 1 gång i veckan i Kulturskolans lokaler.

Vi har en utedag i veckan där vi går till skogen, olika lekparker, åker buss eller tåg eller går till affären.

Vi badar i varmbassäng på Midgårdsbadet 1 gång i veckan.

Vi har hemkunskap och bild en gång i veckan.

Vi använder våra upplevelserum och händelserum regelbundet; svarta rummet, vita rummet, taktilrummet och motorikrummet.

Vi promenerar i närmiljön varje dag.

Vi jobbar med våra individuella arbeten vid arbetsplatsen varje dag.

 

 

 

  Arbetar med Ipad.


Vi blandar färg och målar.

Vi som jobbar i team A

Pedagoger:

Inger Ahlgren Dahl
Marie Bergfeldt
 

Assistenter:

Helene Lindberg
Johanna Brag
Rodrigo Gomez
Gunilla Lappin
Erik Balfe
Christian Godoy
Elisabeth Östlund

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation