Välkommen till oss i Team C!

I team C går 9 elever som alla är mottagna i grundsärskolan. Det är en blandad klass med elever från år 1-3. Våra lokaler finns i Nya huset på Centralskolan. 

 

Schema:

 

 Arbetssätt:

Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från de mål som eleven har i sin Individuella Utvecklingsplan (IUP). Varje termin arbetar vi med flera olika teman, då planerar vi undervisningen utifrån de olika ämnesområdena som finns i kursplanen. På så sätt fåreleverna en bättre förståelse för innehållet eftersom de får uppleva och bearbeta informationenpå flera olika sätt.

I undervisningen använder vi ofta konkret material, lärplattor, datorer, och arbetsböcker anpassat för varje elevs sätt att lära.

På gården träffar vi andra team och elever från grundskolans förskoleklasser. Lunchen äter vi i skolans stora matsal och idrott har vi i idrottssalen. Varje måndag går vi till kulturskolan och har en rytmiklektion med dess lärare. Varannan vecka får eleverna bada i Midgårdsbadets rehabiliteringsbassäng, då tränar vi också på att åka buss. I skolans stora hall har klassen Röris en gång varje vecka och där har vi även trumgrupp med andra team i huset.

 

Teman 16-17:

Höstterminens teman

  • Värdegrund
  • Omvärldsorientering
  • Barn i världen
  • Traditioner

Vårterminens teman

  • Ljus
  • Svenska skogsdjur
  • Småkryp
  •  Traditioner

 

 

Vi som jobbar i team C är:

 

Pedagoger:

Helga Eriksson
Marie Flodin Stark

Elevassistenter:


Anette Ohlsson
Diana Mårtensson
Sofie Almgren

Elin Lindberg
Jonathan Ringbom

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation