Välkommen till oss i Team D!

I Team D går 9 elever från år 4-9. Vi håller till i Gamla Skolan. Alla elever arbetar utifrån Grundsärskolans läroplan ämnesområden. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från de mål som de har i sina IUP: er. I undervisningen använder eleverna konkret material, datorer, ipad och arbetsböcker.

 

En arbetsvecka:

Varje dag inleds med en samling. Vi arbetar individuellt med eget arbete, och gemensamt med aktuella teman.
Varje vecka har vi idrott, musik, och slöjd med skolans praktisk/estetiska lärare. Vi har hemkunskap och bild själva, och varannan vecka badar eleverna i Midgårdsbadets rehabbassäng.
Loggbok tas hem varje fredag, där vi utvärderar veckan i ord och bild. Kontaktbrev skickas hem en gång i månaden.  
De flesta av våra elever har fritidsverksamhetefter skoldagens slut.
Varje läsår inleds med en kamratvecka, där vi jobbar med värdegrunden.
Vi har koninuerlig kontakt med föräldrar via telefon, mail samt kontaktbok som skickas hem varje dag. 

SCHEMA vt-17  

Team D

Vi som jobbar i team D är:

Pedagoger:

Arne Hägervik
Karin Damlin

Assistenter:

Ann Öberg
Anki Eriksson
Zubaida Hussein
Jwan Rashed
Maja Olofsson

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

 

Lokala Pedagogiska Planeringar läsår 2016/17

Kontaktbrev