Om grundsärskolan

Bild av målning Foto Anita WestinI Sigtuna kommun strävar vi efter samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan. Även om särskoleeleverna följer en egen läroplan och går i egna klasser, kan de ha aktiviteter eller vissa ämnen tillsammans med grundskolans elever.

Grundsärskolan har två parallella former: grundsärskola och en särskild inriktning träningsskola.

I grundsärskolan går elever som har speciella inlärningssvårigheter. Grundsärskola erbjuds till de elever som har en utvecklingsstörning, har fått betydande eller bestående funktionsnedsättningar på grund av hjärnskada eller kroppslig sjukdom.

Fakta

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.


Ett fåtal elever är mottagna i grundsärskolan men går i vanlig grundskoleklass.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation