Uppsägning av plats på Kulturskolan

Du har platsen i Kulturskolan ända tills du själv säger upp den. Om du vill säga upp platsen och vill slippa betala en hel terminsavgift ska du göra det innan respektive termin börjar. 

När du har skickat iväg uppsägningsformuläret får du en bekräftelse direkt på din skärm. Får du inte det så är det något fält (som markerats med *) som inte är korrekt ifyllt. Du får också en kopia på din uppsägning till vårdnadshavarens e-postadress. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

 * = Fälten måste fyllas i
Elevens namn *
Elevens personnr ÅÅMMDD-XXXX *
Adress
Postnummer och Ort
Kurs: ämne/grupp som vill sägas upp *
Lärarens namn *
Det är värdefullt för oss att få veta varför du vill säga upp platsen. Vi uppskattar därför att du svarar på följande. Välj ett eller flera alternativ som passar in. 
Orsak till uppsägningen *

Vårdnadshavarens/vuxenelevs namn *
Vårdnadshavares/vuxenelevs personnummer ÅÅMMDD-XXXX *
Vårdnadshavares/vuxenelevs e-post*
Vårdnadshavares mobilnummer
Målsman/Vuxenelev

 
  
  
  
  
  

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan