Föräldraföreningen

Under hösten 2016 så håller Föräldraföreningen på att göras om till en Elev- och intresseförening.  Vill du som elev vara med i styrelsen, så kontakta oss!

Alla våra elever (över 6 år) ska ha fått information från sin lärare. Se informations-brevet från RUM  till höger på sidan.

 

Sigtuna Kulturskolas föräldraförening - ett engagerat stöd för Kulturskolans elever de senaste 40 åren.

Kulturskolans verksamhet når ca 3000 elever och är en viktig del i Sigtuna kommuns utbud för barn och ungdomar. Verksamheten har under alla år den funnits bevisat vilken kvalitativ och bestående sysselsättning den är för våra barn och ungdomar. 

Föräldraföreningen stöder Kulturskolans verksamhet genom att: 

  • Organisera, planera och genomföra de årliga lägerveckorna.
  • Göra Kulturskolans verksamhet synlig för beslutsfattare och kommuninvånare.
  • Skapa intäkter genom sponsring, lotteri, fika-försäljning, korvgrillning etc.
  •  Stötta genom bidrag till resor, repetitionshelger, workshops etc.

Majoriteten av medlemmarna är föräldrar till barn verksamma inom Kulturskolans omfattande verksamhet inom musik, sång, dans,  teater och nycirkus.

Föräldraföreningens postgiro är 567277-9

Medlemsskap 100 kr per familj och år. Du som vill stötta kultur för barn och ungdomar är välkommen att kontakta: 

Ordförande

Per-Olof Lindqvist, polindqvist@gmail.com, mobil 0738676713

Kassör

Lena Strandberg, lena.e.strandberg@gmail.com

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan