Våra ämneskurser

Ämnesundervisningen är kanske det som Kulturskolan oftast förknippas med. Hos oss får barn och ungdomar lära sig att spela instrument, teater, nycirkus, dansa, sjunga, och bild- och form. Vi har även musikterapi och babyrytmik.

Från hösten 2016 startade vi upp nya ämnen: Musikmix för årskurs 2 och  Bild-och form från årskurs 2 och äldre. Vi startade även en sång- och danslekgrupp för barn födda 2010 samt ytterligare  en kör för barn födda 2008/2009 och en för ungdomar födda 2005 och äldre.  

Obs! Man kan tidigast ställa sig i kö året innan det kan bli aktuellt, dvs t.ex till gitarr som är från årskurs 3 kan man ställa sig i kö tidigast i årskurs 2.  För tidiga anmälningar registreras ej. Anmälan görs via formuläret Anmälan on-line. Läs mer om respektive ämne under flikarna till vänster.

 

Blåsintrument

Årskurs (åk) = skolår

Kötid

Blockflöjt från årskurs 1 ingen eller kort kö
Euphonium från årskurs 2 ingen eller kort kö
Klarinett från årskurs 2 ingen eller kort kö
Saxofon från årskurs 2 ingen eller kort kö
Trombon från årskurs 2 ingen eller kort kö
Trumpet med suzukimetoden För barn 5-6 år gamla (under läsåret 16/17 vänder vi oss till barn födda 10/11) ingen eller kort kö.
Trumpet från årskurs 2 ingen eller kort kö
Tuba från årskurs 3 ingen eller kort kö
Tvärflöjt från årskurs 1 ingen eller kort kö
Valthorn från årskurs 2 ingen eller kort kö

Gitarr och Elbas

 

 
Gitarr/elgitarr från årskurs 3 Flera års kö
Elbas från årskurs 3 Ingen eller kort kö

Klaviatur

   
Piano Från årskurs 3 Flera års kö
Dragspel Från årskurs 1 Ingen eller kort kö

Slagverk (trummor)

   
Slagverk Från årskurs 3 Flera års kö

Stråkinstrument

   
Cello Från årskurs 1 Kort kö
Fiol Från årskurs 1 Flera års kö
Kontrabas Från årskurs 3 Ingen eller kort kö

Sång

   
Sång (gruppsång) Från årskurs 3 Flera års kö
Kör Barn födda 2008/2009 Ingen eller kort kö
Kör Barn födda 2007/2006 Ingen eller kort kö
Kör Barn födda 2005 och äldre Ingen eller kort kö
Sång- och danslek för 6-åringar (barn f2010-ht16/vt17) - NYHET från ht16 Ingen eller kort kö
Sång- och dansmix Från årskurs 4-ingen grupp 16/17 Ingen grupp 16/17
Sång-teatergrupp Dig-it. För åk 4-6 (läsåret 16/17) Ingen eller kort kö

Övriga ämnen

   
Babyrytmik 2-20 månader Ingen eller kort kö
Bild- och form (2 grupper) Från årskurs 2 Kort kö
Dans (många olika dansgrupper) Från 3 år Se fliken Platstillgång på danssidan
     
Dans för dig som går på gymnasiesärskola Gymnasie-elever Ingen grupp under läsåret 16-17
Fördjupad ämneskurs i musik Från årskurs 7 Audition
Musikmix För årskurs 2 Ingen eller kort kö
Musikproduktion Från årskurs 7 Ingen eller kort kö
Musikteori Från årskurs 7 Ingen eller kort kö
Musikterapi (fmt) Från 5 års ålder Ingen eller kort kö
Nycirkus (flera grupper) Från 6 års ålder Ingen eller kort kö
Teater (flera grupper) Från 7 års ålder Ingen eller kort kö
Sång-teatergrupp För åk 4-6 Ingen eller kort kö
     

Babyrytmik och Dans - läs mer under fliken Platstillgång på danssidan 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation