Läger

Nästan varje höst innan skolorna startar så erbjuds många av våra elever att åka på musik/dans-, sång- och teaterläger med hjälp av Kulturskolans föräldraförening. 

För närvarande är inte alla lägrena spikade varför vi inte kan öppna upp formulären ännu.

Första anmälningsdatum är  troligen den 4 april, då formulären kommer att öppnas upp på hemsidan. Sista anmälningsdatum är den 20 april. Berörda elever får anmälningsblanketter av sin lärare.

Deltagande förutsätter medlemsskap i föräldraföreningen 100 kr/läsår och familj. Har ni inte redan betalat medlemsavgiften så betalas den tillsammans med lägeravgiften när ni fått bekräftelse om plats, sista datum för betalning är 30 maj. Lägret vänder sig endast till elever som är antagna på respektive ämne i Sigtuna Kulturskola.

Föräldraföreningens postgiro är 567277-9.

 

Läger 2017

 

Dansläger för barn från årskurs 3 (födda 2007) och äldre

Datum: 19-22 juni mellan kl 09.00-15.00 (endast dagläger)

Plats: Sigtuna Kulturskola

Pris: 750 + 100 kr i medlemsavgift till föräldraföreningen per familj

  

Stråk- och pianoläger

Datum 13-17 augusti 2017

Plats: Sjövik

Pris: 2500 + 100 kr i medlemsavgift till föräldraföreningen per familj

 

 

Kassör från Föräldraföreningen:

Lena Strandberg, lena.e.strandberg@gmail.com

Tf ordförande  i Föräldraföreningen:

Per-Olof Lindqvist, polindqvist@gmail.com

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan