Uppdrag och projekt

Här följer några exempel på uppdragsverksamhet och projekt som är aktuella under läsåret 2016-2017 Uppdragsverksamheter: 

 

- Kompanjonlärarskap, samtliga barn i årskurs 2

Alla barn i klass 2 inom kommunens skolor (ej friskolor) möter en pedagog från Kulturskolan en gång i veckan under lektionstid tillsammans med sin klasslärare.

Lärare: Lena Bodén, Hanna Wallander,  Maria Edin, Lisa Sterner, Eva-Karin Latvala, Veronica Näslund, Joanna Gomes, Sara Falck 

-Årskurs 3 verksamhet, samtliga barn i årskurs 3

En naturlig fortsättning på verksamheten från åk 2 men i åk 3 medverkar inte klassläraren längre.

Lärare: Lena Bodén, Hanna Wallander,  Maria Edin, Lisa Sterner,  Joanna Gomes, Helena Gunnarsson, Veronica Näslund, Sara Falck, Eva-Karin Latvala

  

- Kulturpooler för kommunens samtliga årskurs 4 -6 elever och lärare.

 (Skolorna betalar halva kostnaden. )

Sigtuna Kulturskola har två stycken Kulturpooler med verksamheter som vänder sig mot grundskolans åk 4-6. Kulturpoolen består av tre lärare (sång/dans/teater) som arbetar tillsammans med grundskolans lärare för att eleverna ska nå uppnåendemål i det skolmoment som skolan beslutar att man ska arbeta med. Exempel på arbeten kan vara industriella revolutionen, asagudarna, vatten och luft, uppfinningar, etik och moral, världsreligionerna mm.

Kulturpoolerna har funnits sedan 2005 då kommunens politiker gav i uppdrag till Kulturskolan att med hjälp av estetiska lärprocesser hjälpa till att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen årskurs 4-6. Vi på Kulturskolan är mycket glada över uppdraget och arbetar med glädje tillsammans med barnen i vår kommun!

Lärare: Susanne Fallqvist, Joanna Gomes, Jennifer Carlsson samt Sara Falck, Malin Stintzing och Hanna Wallander

 

 

Projekt (mot kostnad):

 

- Dansmatte/estetisk verksamhet från förskoleklass till årskurs 3 på Sagaskolan

Syftet är att öka måluppfyllelsen i skolans olika ämnens samtidigt öka sammanhållningen och trivseln på skolan.

En av Kulturskolans danslärare besöker Sagaskolan tre dagar i veckan och träffar alla barnen från förskoleklass till åk 3 vid ett tillfälle per vecka. På lektionerna får barnen använda hela kroppen för att tillägna sig begrepp och kunskap som ett komplement till den ordinarie undervisningen.


Lärare: Maria Edin

 

- Blockflöjt för samtliga elever i årskurs 2 på Norrbackaskolan

Lärare: Dorota Wrzosek Frick 

 

- Fiolklass åk 2, 3 och 4 på Josefinaskolan

Lärare: Helena Östberg

 

- Kulturklasser på Ekillaskolans högstadium

Tillsammans med Ekillas lärare från C-enheten samarbetar två musiklärare, en dramalärare och en danslärare kring de elever som sökt sig till kulturklasserna på Ekillaskolan.

Lärare: Olle Eriksson/Lars Falck Spångberg, Erik Janson, Susanne Fallqvist och Lisa Mathiasson

 

- Musik- och dansverkstad på förskolan

Alla förskolor är välkomna att anmäla sina 5-åringar till verksamheten. 

Lärare: Eva-Karin Latvala och Hanna Wallander

 

- Indivduella valet i musik på Arlandagymnasiet

Lärare från Kulturskolan

 

- Dans på Arlandagymnasiets gymnastprofil.

En gång i veckan kommer elever från  gymnastprofil för danslektion på Kulturskolan.

Lärare: Joanna Gomes

 

- Kör på Arlandagymnasiet

Kör för elever och personal 1 gång/vecka på Arlandagymnasiet.

Lärare: Jennifer Carlsson

 

- Undervisning för elever i särskoleklasser på Centralskolan och lärvux.

Kulturskolan tar emot ovanstående skolor en gång i veckan under läsåret och bedriver undervisning i dans, drama och/eller musik. Uppdraget har såväl estetiska som sociala mål. Uttryckförmåga, samarbete, kroppsmedvetenhet, skaparlust, självförtroende och synliggörande av eleverna är viktiga komponenter i arbetet.

 
Samarbetet mellan skolorna och kulturskolan har funnits sedan 2005 och vi har gemensamt kunnat glädja oss åt elevernas växande och utveckling som vi fått se prov på såväl under lektioner som i diverse föreställningar. Våren 2009 i succé-föreställningen tillsammans med Trazan och Banarne på Kulturumteatern i Märsta.

 

Lärare: Lena Bodén, Lisa Sterner, Malin Stintzing och Karolina Karner

 

- Kultur och hälsa för Sigtuna kommuns personal

Lärare: Malin Stintzing

 

- Ung satsning, Presentationsteknik för Jobbcenters deltagare

Samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Lärare: Malin Stintzing

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan