Info Sigtuna stadsängar

Nu är förberedande arbeten igång för Sigtuna stadsängar. Ledningsomläggningar och en ny nätstation pågår. Den första större entreprenaden kommer utföra markförstärkningsåtgärder i samband med utbyggnad av arbetsgator och nya ledningar.

Vecka 11-12

Den befintliga återvinningsstationen kommer att flyttas till nytt läge på andra sidan Ragvaldsbovägen. Arbetena med flytten kommer att ske under v11 och v12. Det kommer innebära en viss störning och vid enstaka tillfällen även att stationen är ur bruk. Vi beklagar det besvär som det kan medföra och gör vårt yttersta för att kunna ha stationen tillgänglig. Vi hänvisar och rekommenderar att besöka våra andra stationer inom Sigtuna/Märsta under perioden om möjligt.

Vänliga hälsningar

Sigtuna kommun

 

Översikt återvinningsstationer i Sigtuna

Återvinninsstationer

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan