Valsta Centrum

Stadsbyggnadskontoret informerar fortlöpande med aktuell information om ombyggnationen av Valsta Centrum.

 

Aktuell information:

 • Tillfälliga parkeringsplatser har upprättats på gamla Brage förskolas mark med anledning av pågående anläggningsarbete vid Valsta centrum. Där går det bra att parkera för dig som besöker centrum under anläggningstiden.

Detta har vi informerat om tidigare: 

 • Den 15 december 2014 infördes P-skiva i Valsta centrum. Parkering är tillåten längst två timmar i följd med P-skiva mellan klockan 06 och 24 alla dagar. Övrig tid råder förbud att parkera.
  Läs mer
 • Återvinningsstationen i Valsta centrum i Sigtuna är tillbaka.
  Återvinningsstationen på parkeringen vid Valsta Centrum togs bort i mitten av juli på grund av upprustningen av Valsta centrum som just startat. I samarbete med Sigtuna kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) nu skapat en alternativ plats på parkeringen; något närmare centrumbyggnaden. Den nya platsen togs i bruk den 5 september.

  Mer information om återvinningsplatsen finns i dokument här nedan:

  Läs mer

För företags och andra verksamheters källsortering hänvisar FTI till sin hemsida FTI´s hemsida

 • I överenskommelse med SL och Ariva kommer busshållplatserna inom området Valsta Centrum att flyttas ut till Valstavägen. Förändringen börjar gälla från den 19 maj 2014.
 • Nya VA-ledningar anläggs inom området

 

Ytterligare information finns i länk till höger på sidan.

 

Förändringar av parkering vid Valsta Centrum

Hammargatan, parkeringsområdet närmast centrumanläggningen.

 • Parkeringsplatser för rörelsehindrade har flyttas till Mjölnergatan
 • 30 minuters parkeringen har tagits bort
 • MC-platserna har tagits bort
 • Antalet platser på 2-timmars parkeringen har blivit färre

Hammargatan, parkeringsområdet närmast Valstavägen

 • 12-timmarsparkeringen och personbilsparkeringen ändras till 2 timmars parkering.

Mjölnergatan

 • Taxiplatsen på Mjölnergatan har tagitsbort
 • Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade har utökats

Minskad parkeringstid vid Valsta Centrum

Parkeringsområdet som berörs är markerat med rött på fotot nedan


På parkeringsområdet på Hammargatan närmast Valstavägen kommer det, från den 26 maj 2014, inte vara möjligt att parkera längre tid än 2 timmar i följd.

För frågor angående pågående gatu- och parkbyggnationer kring Valsta Centrum kontakta stadsbyggnadskontoret, telefon 08-591 260 00 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan