Jag har fått ett beslut

När du har fått ditt beslut om bostadsanpassningsbidrag ska du läsa igenom det noggrant. Ofta följer det med bilagor som du också ska läsa. Om du har frågor ska du kontakta din handläggare.

 

BESTÄLLNING

När kommunen har fattat ett bidragsbeslut ska du välja entreprenör och ingå avtal med entreprenören, det vill säga att beställa arbetet. Avtalet mellan dig och entreprenören följer vanliga avtalsregler som regleras av konsumenttjänst lagen.

 

BIDRAGETS STORLEK

Bidragsbeloppet motsvarar en skälig kostnad för de sökta åtgärderna och täcker alla kostnader för beviljad bostadsanpassningsåtgärd.

 

UTBETALNING AV BIDRAG

När arbetet är utfört, du är nöjd med utförandet och har fått fakturan för anpassningen skickar du in en kopia på fakturan till handläggaren. För utbetalning av bidraget behövs information om till vilket konto som bidraget ska utbetalas. Till beslutet bifogas en blankett som ska fyllas i och skickas in till handläggaren.

Räkna med att det tar cirka en vecka innan bidraget är utbetalt till dig efter att underlag för utbetalning inkommit till handläggaren. Ibland gör handläggaren ett hembesök innan utbetalning av bidrag.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan