Enkäter och undersökningar

Flera kundundersökningar har genomförts under 2011 som rör bygglovsverksamheten. Sigtuna kommun har från och med 2011 valt att ingå i ett nätverk som kallas Bygglovalliansen, där nästan 20 kommuner ingår. Bygglovalliansen har ett inarbetat upplägg med en årlig kundundersökning, vilket gör att Sigtuna kommun från 2011 kan jämföras med de övriga kommunerna. 158 stycken i Sigtuna kommun fick kundundersökningen, svarsfrekvensen är 70 %. På frågan om nöjdheten med kommunens bygglovshandläggning svarade 63 % att detta stämmer väl eller ganska väl. Genomsnittet i de 18 kommunerna ligger i denna fråga på 62 %. Gällande frågor om vägledning om villkor, handlingar, avgifter med mera, ligger Sigtuna kommun mest förekommande strax under genomsnittet. För att förbättra resultatet till 2012 ska informationen på hemsidan förbättras, bland annat ska exempel på bygglovavgifter tas fram. På sidorna 119 – 129 finns resultatet för Sigtuna kommun. Hela undersökningen finns redovisad enligt länken i den högra marginalen.

 

Sigtuna kommun har via JSM Telefront låtit utföra en servicemätning via telefon och e-post med frågor om bland annat service, bemötande, svarskvalitet och liknande inom bygglov. Mätningen visar gällande tillgänglighet att 67 % av testpersonerna vid påringning fått kontakt med handläggare på bygglov. I december 2011 infördes telefontider på bygglov, vilket säkerställer för kunderna att lätt få kontakt. Förhoppningsvis upplevs telefontiderna positivt vilket kan ge ett bättre resultat gällande tillgängligheten i kommande mätning. En utvärdering av telefontiderna ska göras under 2012. På sidorna 13 – 22 i rapporten redovisas det som gäller bland annat bygglov.

 

En annan studie har genomförts av Stockholm Business Alliance (SBA), som är en studie om företagares uppfattningar om kommunernas service. Här ligger Sigtuna kommun på nionde plats med Nöjd-kund-index (NKI) 72 bland de undersökta 42 kommunerna. Värt att notera är att SBA klassar betyg på 70 eller högre som höga betyg. Se sidan 10.

 

SCB´s Medborgarundersökning för Sigtuna kommun ger bland annat viss vägledning för uppföljning av kvaliteter rörande kollektivtrafik och trygghet. Gällande detta har resultaten minskat något i jämförelse med 2010. Trygghetsvandring har genomförts i Märstadal, avsikten är att fortsätta arbetet under 2012 dels med konkreta åtgärder på belysningssidan, dels med mer långsiktiga åtgärder som grannsamverkan och satsningar på meningsfull verksamhet för barn och ungdomar som bor i området. En uppföljningsvandring är inplanerad hösten 2012. Se sidan 24 i rapportbilagan. 

Ovan nämnda dokument finns redovisad enligt länkarna i den högra marginalen

.

 

 

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan