Cykel

Sigtuna kommun har en mängd gång- och cykelvägar inom sina gränser.

Cykelkarta

Kommunen har en cykelkarta där alla cykelvägar i kommunen är markerade. Du kan hämta en cykelkarta på närmsta bibliotek, turistbyrån i Sigtuna stad, på fritidscentra eller i kommunhusets reception.

Cykelplan

Sigtuna kommun tog 2014 fram en cykelplan som en del i arbetet att förenkla för invånarna att välja cykel för kortare nyttoresor. Målsättningen är att cyklingen ska öka under alla tider på året, samt att trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister förbättras. Förhoppningen är att detta ska bidra till kortare restider, förbättrad folkhälsa och miljö i Sigtuna kommun. Cykelplanen har tagits fram i syfte att vara ett aktuellt underlag för den kommunala planeringen och utformningen av cykelåtgärder.

Låst cykelgarage

Vid Märsta station finns ett cykelgarage där du kan förvara din cykel i ett låst utrymme när du parkerar den. Här kan du abonnera en plats och använda ditt SL accesskort som nyckel till garaget.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation