Fordonsflytt

Har du parkerat ditt fordon på ett trafikfarligt sätt eller så att den står hindrande för annan trafik, så kan fordonet flyttas av kommunens parkeringsövervakning. Lagstiftningen ger en möjlighet att flytta fordon, inte ett tvång att göra det. Ditt intresse av det egna fordonet väger tungt i förhållande till det allmännas intresse att flytta bort det.  

Kortflyttning kan ske när ett fordon hindrar trafiken. Det flyttas då med hjälp av en bärgningsbil till närmast lämpliga plats. Oftast görs istället en långflytt. Fordonet flyttas då till kommunens uppställningsplats. Du får lösa ut det därifrån först sedan du har betalat flyttningen och kostnaden för uppställningen.  

Ett fordon som bedöms vara ett fodonsvrak (”skrotbil”) vid besiktning, kan efter beslut skrotas direkt. Det ska då bedömas vara i dåligt skick, vara övergivet och ha ett mycket lågt värde.   

De parkeringsanmärkningar (”böter”) som har utdelats måste betalas, men anser du att anmärkningen är fel, så kan du bestrida betalningsansvaret hos polismyndigheten. Innan fordonet flyttas så får du brev med uppmaningen att ta hand om ditt fordon själv.  

Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på enskild mark. Kommunen kan hjälpa till med att flytta fordon från enskild tomtmark i mån av tid och mot kostnadstäckning.  

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation