Kommer du ihåg?

Under våren 2014 byttes 318 armaturer på kommunens landsbyggd ut från den sk ”byhatten”  till nya LED armaturer, i och med detta minskades elförbrukningen på dessa med 70% men ljusstyrkan ökade.

 

 

 

 

 

 

 

Även i mer tätbebyggt område skedde samma utbyten även om det här satt lite modernare armaturer.     

  
Ingemunds vägen före
Ingemunds väg efter

Under vintern 2013-2014 rustades kommunhusets entré samt Södergatan upp, utanför kommunhuset restes ett nytt blickfång och ute på Södergatan fokuserades belysningen till de oskyddade trafikanterna.

 

 

 

 

 

 

 Parkeringen moderniserades också och två laddstolpar för elbilar monterades.

  


Kommunhustorget före


Kommunhustorget efter

Sätuna torg är numera en härlig mötesplats centralt i Märsta, från att ha varit en plats för en betongklump till matvaruaffär till grusplan och nu slutligen ett nytt fint torg.

 

 

 

 

 

 

 

Sätuna torg före


Sätuna torg efter

I Valsta händer det mycket och den rosa delen av Valsta grönstråk är färdigställd från oansenlig gångvägskorsning till uppmärksammad mötesplats. Belysningen har strävat efter att spegla ett vardagsrum och accenternas av strålkastare som projicerar hjärtan på gångvägen.


Valsta grönstråk rosa före


Valsta grönstråk rosa efter

Äppelparken är en av våra minsta parker och har gjorts om helt med en scen och avskärmad belysning, detta för att ge möjlighet och bästa miljö för olika event, här går även visfestivalen av stapeln varje augusti.


Äppelparken före


Äppelparken efter

Även små lekplatser har fått en uppryckning och i Skolbacksparken byttes en ensam stolpe ut och tre strålkastare sattes upp varav den ena projicerar ringar på marken.


Skolbacksparken före

 
Skolbacksparken efter

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan