Kommande projekt

På Aspvägen startar snart en förflyttning av belysningen från befintlig sida till den andra. Under sommaren knackades dörr för att informera samt ta in förslag och synpunkter för bästa placering. Efter montering hoppas vi att farten sänks på grund av att vägen känns mindre, att gående känner sig tryggare och att elförbrukningen minskar med beräknade 40%.


Aspvägen före

Skolornas utemiljö får också en upprustning och vi har nu börjat i Odensala och St gertrud. Vi hoppas att miljön ska bli trygg och säker för barn och personal. Arbetet kommer att utökas efter hand till andra skolor.


Odensala skola före


St Gertrud före

I Sigtuna pågår bygget med en lekplats helt i trä och där kompletterar vi med belysningsstolpar i trä och armaturer som ska symbolisera trädgrenar.


Prästängens lekplats

Som de flesta i vår kommun har märkt byggs just nu Märsta busstorg om, belysningen på detta område kommer bli modern LED på olika höga stolpar och vår ambition är att hela platsen ska leva upp och kännas tryggt för alla.


Märsta busstorg


 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan