Fynd från vikingatiden har hittats i Norrtil

2017-09-28

En arkeologisk utgrävning är nu i gång i området Norrtil i Sigtuna kommun. Arbetet börjades förra veckan och förväntas pågå till och med början av november. Intressanta fynd har redan hittats på platsen.

Just nu pågår en arkeologisk utgrävning i Norrtil vid Mjärden med syfte att ta vara på fornlämningar från platsen. Under vikingatiden och medeltiden låg det en rik stormannagård i området och nu hoppas arkeologer hitta många intressanta föremål från den tidsperioden. Platsen pekas ut som särskilt intressant då människor från samhällseliten vistats där.

- Det är otroligt spännande då det inte är så ofta som arkeologer får möjlighet att undersöka en plats som tillhört samhällseliten under vikingatiden och medeltiden. Den keramik vi har hittat påträffas exempelvis inte på vanliga gårdar på landsbygden, säger Kristina Ekero Eriksson, informatör för Arkeologerna.

Några frågor som förhoppningsvis kan besvaras är vad människor har ätit och vad som har producerats på platsen, men även om de använt så kallade "husoffer" för att skydda sig mot onda ting. Redan nu har det gjorts fynd i form av ett bryne i skiffer som använts för att slipa knivar och synålar med.

Detaljplanelagt område

Området omfattas av en gällande detaljplan och innan byggnationer kan genomföras ska arkeologer undersöka en yta på 45 000 kvadratmeter. Arbetet förväntas pågå till och med början av november.

För mer information om utgrävningen läs mer på arkeologerna.com.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan