Gångstråk mellan Valstavägen och Valsta torg

2017-02-07

Under februari (vecka 7) påbörjar Sigtuna kommun arbetena med att färdigställa ytorna vid de nya fastigheterna mot Valstavägen. Gången mellan husen skall inhägnas (se bild) och därefter påbörjar vi markarbetena. Två passager längs med fastigheterna lämnas öppna för att enkelt ta sig mellan torget och Valstavägen, och för att besöka de verksamheter som finns i husen.

Valsta

Valstavägen4

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan