Ny gång- och cykelväg längs Västra Galaxvägen

2015-04-23

Nu anlägger vi en ny sammanhängande och belyst gång- och cykelväg längs hela Västra Galaxvägen.

Syftet är att skapa en effektiv, trafiksäker och tillgänglig skolväg för eleverna i Steningeskolan.


Arbetet med gång- och cykelvägen har påbörjat och beräknas vara färdigt hösten 2015.

 

För frågor: Kontakta stadsbyggnadskontoret, 08-591 260 00 vx.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation