Trafiksäker gång- och cykelväg längs med Manfred Björkquists allé

2015-10-09

Under oktober påbörjas slutförandet av gång- och cykelväg längs med Manfred Björkquists allé.

Vägen innebär en förlängning av det regionala cykelstråket ”Sigtunastråket” genom en tre meter bred belyst gång- och cykelväg längs med Manfred Björkquists allé. Åtgärden innebär även hastighetssäkring av övergångsställen längs med sträckan.

Gång- och cykelvägen ökar trafiksäkerheten och gör det möjligt för elever vid Sigtuna stads skolor att på ett tryggt och tillgängligt sätt ta sig till och från skolorna själva, utan skjuts.

Projektet påbörjas i oktober och planeras pågå under tre månader.

För mer information, kontakta Stadsbyggnadskontoret på stadsbyggnadskontoret@sigtuna.se eller tel 08-591 260 00 (vx).

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan