Ny gång- och cykelväg på Dragonvägen

2016-08-19

Under hösten breddas gångvägen på Dragonvägen till att bli en gång- och cykelväg. Arbetet påbörjas under vecka 34 och beräknas vara klart i slutet av oktober.

Berörd sträcka är från infarten vid Stationsgatan bort till korsningen Solrosvägen. Arbetet påbörjas med att flytta återvinningsstationen till ett läge något mer öster ut. Förutom att bredda gångvägen till att även bli en cykelväg, kommer man också att bygga om busshållplatsen för bättre anpassning till trafiken. 

Fordonstrafiken kommer bara att påverkas marginellt under konstruktionstiden. När gångvägen rivs upp kommer gångtrafikanter att hänvisas till en provisorisk gång- och cykelväg på västra sidan av Dragonvägen.

För mer information om projektet, kontakta Lars Hagman, trafikplanare på stadsbyggnadskontoret, lars.hagman@sigtuna.se .

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan