Ny gång- och cykelväg i Sigtuna

2016-08-15

SBK anlägger ny GC-väg mellan Ragvaldsbovägen och Stora Brännbovägen.

Arbetet påbörjades i mitten av augusti och kommer att pågå under cirka två månader. Planen är att det kommer att asfalteras i oktober.

Arbetet utförs till stor del på sidan av vägen, så det bör inte bli några problem för fordonstrafiken. Gångtrafiken kan tidvis påverkas i samband med ombyggnationer av övergångställena vid Stora Brännbovägen och Ragvaldsbovägen.

För mer information kontakta Richard Källberg, enhetschef nyanläggning, Stadsbyggnadskontoret. Tel 08-591 261 34. Email Richard.kallberg@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan