Om- och utbyggnad av vändplats för bussar i Hällsbo

2015-10-13

Under vecka 43 påbörjar vi arbetet med om- och utbyggnad av vändplats och avstigningsyta vid busshållplats Hällsboskolan.

Syftet med ombyggnationen är att skapa en säker yta där fler bussar får plats för både avstigning och tidsreglering.  Då ytan idag är begränsad så har det förekommit att bussar ibland tidsreglerar utmed Prästängsvägen. Ombyggnationen kommer därför även innefatta bättre uppställningsplats för bussarna vid tidsreglering.  

Ombyggnationen påverkar även övergångsstället som flyttas söderut och uppförs i sk timglas-modell, vilket medför en hastighetsdämpning på sträckan.

Ombyggnationen kommer i viss mån begränsa infarten till skolan under en kortare period.

Arbetet utförs i samråd med SL och UL som trafikerar sträckan. Arbetet med körytor och hållplats beräknas vara klart i december 2015. Planteringar och grönytor färdigställs under våren 2016.

För frågor: kontakta Åsa Aalto, projektledare, asa.aalto@sigtuna.se

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan