P-skiva införs på utvalda parkeringsplatser

2014-12-09

Parkeringsskiva, eller P-skiva som den benämns i dagligt tal, används för tidsmätning på allmän parkering. Den gäller på de parkeringar där parkeringsskylten har tilläggstavlan "Parkeringsskiva".

Först är Valsta centrum där parkeringen regleras med P-skiva fr o m december 2014.

I Valsta centrum kommer parkering att vara tillåten längst två timmar i följd med P-skiva mellan klockan 06 och 24 alla dagar. Övrig tid råder förbud att parkera.

P-skivor finns att hämta i Valsta centrum och i kommunhusets reception.

Varför gör vi detta?

Syftet med att införa P-skiva i Valsta centrum är att frigöra parkeringsplatser för besökare. Antalet parkeringsplatser har i och med byggnationerna minskat och tanken är att göra fler platser tillgängliga för korttidsparkering,

 

I övriga kommunen kommer P-skivan att införas succesivt på utvalda parkeringsplatser. Tidsbegränsningen kommer att anpassas till den aktuella parkeringen.

Så här använder du P-skivan

Sätt visaren på närmaste kommande hel- eller halvtimme. Skivan ska läggas innanför fordonets främre vindruta, väl synlig och avläsbar utifrån.
P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte justeras under pågående parkering. Endast en p-skiva får användas vid varje parkeringstillfälle. 

 

Om du saknar P-skiva

Om du saknar en P-skiva från Sigtuna kommun går det lika bra att använda en P-skiva från annan ort.

Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom till parkeringsplatsen samt datum och lägg sedan lappen innanför fordonets vindruta väl synlig och avläsbar utifrån. 

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera, eller låter bli att använda P-skiva när det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation