Dispenser och tillstånd

Från och med 1 januari 2017 tas en avgift ut för handläggningen av parkering- och trafikeringsdispens och transportdispens för tunga, breda och/eller långa transporter. Avgiften för handläggning av ärendena utgår enligt gällande taxa.

Under flikarna till vänster finns information kring hur ansökan till respektive dispens går till, avgiften samt ansökningsformulär.

Ifyllt formulär skickas till trafik@sigtuna.se, lämnas i kommunhusets reception på Södergatan 20 eller skickas per post till:

Sigtuna kommun
Stadsbyggnadskontoret
195 85 Märsta

 

Observera att tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan