Parkering-/trafikeringsdispens

Ansökan om dispens att parkera och/eller trafikera kan endast beviljas på allmänna gator och kommunal mark samt Arlanda flygplats på de platser där lokala trafikföreskrifter gäller.

Om evenemanget, tjänsteutövningen eller dylikt innebär att det finns ett behov av att parkera eller framföra fordon på platser eller tider som normalt inte är tillåtet ska en ansökan om dispens skickas in. En parkerings- och/eller trafikeringsdispens innebär att fordonet får dispens från gällande lokala trafikföreskrifter och/eller Trafikförordningen (1998:1276) under en viss period för till exempel en transport eller ett kortare evenemang.

Fordon som ska användas i samband med dispensen ska ha godkänd kontrollbesiktning och vara försäkrade samt i de fall fordonet inte medgivits permanent uppställning vara registrerade i trafik och skattade.

Vid nyttjande av offentlig plats behöver en ansökas skickas in till polisen. Länk till polisens ansökningsblankett finns nedan.

https://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-ordningslagen/

 

Taxa för dispenshandläggning

Typ av dispens

Avgift (inkl moms)

Trafikeringsdispens

1 000 kr

Parkeringsdispens

1 000 kr

 

Normalt tar handläggningen cirka 3 veckor men denna tid kan variera, se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Ansökningsblankett