Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skylt som anvisar parkering för rörelsehindradDen som har ett funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand med eventuella hjälpmedel kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till rörelsehindrade som regelmässigt behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Systemet med parkeringstillstånd har tillkommit för att ge rörelsehindrade möjlighet att parkera närmare sitt färdmål.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får, enligt 13 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276), endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som gör att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbokförd i riket, kommunen där han eller hon vistas.

Du kan söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare eller som passagerare.

Förare

 - Du kör fordonet själv (från augusti 2009 får detta tillstånd endast användas när du själv kör)

Passagerare

- Du är passagerare (tillståndet får endast användas när du är passagerare). Förutom rörelsehindret gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Du som passagerare ska inte ensam kunna invänta föraren vid målpunkten under tiden denne parkerar fordonet. Passageraren ska vara värnlös.

På tillståndet anges om du är förare (F) eller passagerare (P).

Ansökan prövas enligt 13 kap 8 § trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2016:19, se länk till höger.

 

Att ansöka

Ansökningsblankett finns i PDF-format till höger på denna sida, att hämta i kommunhusets reception eller tillhandahålls av stadsbyggnadskontoret. Ansökan måste vara styrkt med läkarintyg. Ett läkarintyg innebär dock inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH) alltid utfärdas.

För att ansökan ska vara komplett ska bifogat läkarintyg besvara frågorna enligt exempelintyget i PDF-format här till höger.

Det är viktigt att alla frågor på ansökan och läkarintyg är ifyllda, handlingar som inte är kompletta återsändes för komplettering vilket innebär en förlängd handläggningstid.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar