Transportdispens

Dispens för tunga, breda och/eller långa transporter (inom Sigtuna kommun)

 

Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas. Ansökningsformulär finns till höger.

Om transporten endast sker inom Sigtuna kommun ska dispensansökan skickas till trafik@sigtuna.se

Ansökan om dispens ska skickas i god tid innan transporten är planerad att köras.

Taxa för tunga, breda och/eller långa transporter

Typ av transport

Avgift (inkl moms)

Tung transport

1 688   kr

Breda transporter mindre än 450 cm

875   kr

Breda transporter mer än 450 cm

1 688   kr

Långa transporter mindre än 36 m

875   kr

Långa transporter mer än 36 m

1 688   kr

 

För mer detaljerad information se Trafikverket.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Ansökningsblankett