Parkering elbilar

Vid kommunhusets parkeringsanläggning finns två p-platser för elbilar med möjlighet till laddning.

Laddstolparna är av modellen mod 3, typ-2 kontakt i linje med den europeiska standarden EN 61851-1.
För närvarande är det kostnadsfritt att ladda elbilar.

Skyltningen anger enligt Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) en plats för extern laddning av elekticitet för fordons framdrivning samt anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera på platsen.

Om ett fordon som inte är elbil parkerar på dessa platser finns risken att få en parkeringsanmärkning till en kostnad av 900 kronor.

För att felanmäla laddstolpen, ring vår telefonsvarare 08-591 266 87 alternativt skicka ett mail till gatubelysning@sigtuna.se.

För övriga frågor:
Kontakta trafikövervakningens kundcenter, telefon 08-597 83 800

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation