Ändringar i parkeringsregler

Under våren sker några ändringar för parkering på vissa platser i kommunen. Ändringar är till för att anpassa parkeringen till folks behov, samtidigt som trafiksäkerhet och andra samhällsfrågor, som t.ex. renhållningen, säkerställs.

Vilka är ändringarna?

Förändringarna gäller i första hand infartsparkeringarna, parkeringen vid Sätuna torg och längs med Södergatan. Skyltningen på plats ger alltid korrekt och aktuell information om vilka p-regler som gäller för just den platsen. En översikt av de viktigaste ändringarna hittar du här nedan.

Vad betyder skyltarna?

Vad är det för nya skyltar som har kommit upp och vad betyder de? På transportstyrelsens hemsida hittar du bilder och information om alla vägmärken ute i trafiken. Se länk här eller i kolumnen till höger.

 

Infartsparkeringar Infartsparkeringarna är numera öppna för lätta lastbilar, A-traktorer, mc och mopeder, samt personbil klass 1.
Nattparkering

Infartsparkering Rosersbergsvägen (Rosersberg) - endast parkering under den tid som pendeltågen är i trafik. Rosersbergs andra infartsparkering(Tallbacksgatan) fortsätter med 24-timmarsparkering som tidigare.

Sätuna torg - förbud att parkera mellan kl 03-07 varje natt.

Kommunhuset och Södergatan - städnätter införs från kl 03:00 en dag i veckan under perioden 1/12 till 30/4. På västra sidan av vägen är detta onsdagar; på östra sidan av vägen är det torsdagar.

P-skiva P-skiva gäller för parkering på delar av Södergatan, parkeringen vid Sätuna torg och vid Märsta station. Fr.o.m. vecka 15 utgår böter saknad p-skiva.
Förbud att stanna och parkera Det är inte längre tillåtet att stanna och parkera Kulturtorget (utanför Kulturskolan), utanför ICA (området innan övergångsstället) eller på Södergatan i höjd med Vårdcenteralen (mitt emot in- och utfarten till parkeringen till kommunhuset).
Fler p- platser för rörelsehindrade Det har tillkommit två p-platser för rörelsehindrade på Södergatan (nära Kulturtorget) och två platser på parkeringen utanför Corner Pub.

Ändrade tidsbegränsningar

Några p-platser utanför ICA Sätuna och Märsta station får ändrade tidsbegränsingar (till 1 timme respektive 30 min).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation