Resmönster i Sigtuna kommun

Vi utvecklar kontinuerligt resmöjligheterna i kommunen och vill gärna ta del av ditt perspektiv på trafiken och resorna inom kommunen. Här kan du svara på några korta frågor om hur du brukar resa samt hur du upplever möjligheten att ta sig fram i Sigtuna kommun. 

Är du över 15 år, svara gärna på frågorna nedan. Svaren är en viktig del i vårt arbete och kommer delvis att ligga till grund för kommunens nya strategi gällande resor och transport. Enkäten går att besvara till och med den 31 januari 2018. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

1. Vilka trafikslag reser du mest med inom Sigtuna kommun?
Välj minst 1 och max 2 trafikslag du reser mest med. Bortse från variationer utifrån årstid och svara utifrån ditt resande utslaget på hela året.
2. Vilka trafikslag reser du mest med till och/eller från Sigtuna kommun?
Välj minst 1 och max 2 trafikslag du reser mest med. Bortse från variationer utifrån årstid och svara utifrån ditt resande utslaget på hela året.
3. Vilket av alternativen nedan stämmer bäst in på vad som påverkar dina tesval?
Välj minst 1 och max 3 anledningar som mest påverkar hur du reser. Bortse från variationer utifrån årstid och svara utifrån ditt resande utslaget på hela året.4. Hur skulle du vilja resa och ta dig fram i kommunen i framtiden?
5. Övrigt
6. Några bakgrundsfrågor om dig.
Var bor du?
Din ålder?


Kön?Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Bakgrund

Sigtuna kommun arbetar just nu med att ta fram en ny strategi för att bestämma hur transport av människor och varor ska se ut i kommunen. Det är viktigt för att prioritera och planera hållbart kring olika trafikslag i kommunen och kommer användas när vi planerar, men även något för andra parter att förhålla sig till i deras arbete. Strategin innehåller cykel, gång, kollektivtrafik, bil, gods och prioriterade transporter (t. ex, ambulans och polis).