Trafiksäkerhet vid tomten

Sigtuna kommun strävar efter en trafiksäker gataSigtuna kommun strävar efter att vara en så trafiksäker kommun som möjligt. Kommunen vidtar åtgärder för att uppnå detta men det finns också saker som du som kommuninvånare kan göra för att hjälpa till.

Enligt både plan-och bygglagen och väglagen är du som fastighetsägare ansvarig för trafiksäkerheten runt din tomt. Därför är det bra om du känner till en del regler om växtlighet och sikt vid din tomt. Sigtuna kommun har framställt ett litet häfte, Trafiksäkerhet vid tomten, där dessa regler och rekomendationer presenteras, se länk till höger.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument