Sandupptagning 2017

Sandupptagning 2017

Nu när is och snö har smält och det ser ut som att våren är här för att stanna, så har vi börjat med att ta upp sanden som har lagts ut under vintern i kommunen. Sandupptagningen pågår under april och beräknas vara klart 1 maj.

Alla gator i ett område tas inte alltid på samma gång. Den maskin som passar bäst på respektive gata används och det betyder att en del gator sopas före andra. Vi kör först en grovupptagning av sanden i kommunen, efter det putsas ytorna. Därför kan det ibland ligga kvar sand ett tag.

Vi sopar upp sanden i följande ordning:

1. Huvudleder, bussgator och prioriterade gång- och cykelvägar.

2. Lokala bostadsgator, övriga cykelvägar.

3. Parkeringsplatser och övriga ytor.

Vid sandupptagning påbörjas arbetet ibland så tidigt som kl.6 på morgonen, framförallt på parkeringsytor, skolgårdar och förskolegårdar. Vi hoppas att ni har förståelse för det detta, under den beränsade tiden.

Förbud att parkera samt flytt av bilar

Flera gator är reglerade med parkeringsförbud under vissa dagar och tidpunkter. De fordon som står felaktigt uppställda och utgör ett hinder för sandupptagningen riskerar att få en parkeringsanmärkning samt att fordonet bärgas från platsen.

Du som fordonsägare får stå för kostnaden om ca 2000kr för bärgning och 700kr i parkeringsanmärkning. När parkeringsförbudet är hävt kan du åter parkera på platsen enligt gällande bestämmelser.

Notera att vissa gator inte är reglerade med parkeringsförbud och var då uppmärksam på tillfälliga skyltar som anger när sandupptagningen är klar. När vi tagit bort vägmärkena kan du använda parkeringen som vanligt igen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan