Sandupptagning våren 2016

Så snart vintersäsongen är över kommer vi börja sopa upp den sand som vi har lagt ut för halkbekämpning under vintern. Det är vädret som bestämmer när det blir, men vi hoppas att kunna påbörja arbetet omkring den 1:a april.

En snabb process

Vi utför sandupptagningen med hjälp av upphandlade entreprenörer. Eftersom de kan arbeta parallellt på flera olika platser samtidigt så kan vi slutföra arbetet på kortast möjliga tid.  Förra året blev sandsopningen i hela kommunen klar på ca 10 dagar. Huvudgator och gång- och cykelvägar prioriteras först.

Vädret bestämmer

Entreprenörerna är avtalade att starta upp sitt arbete så snart vädret tillåter. Vi vill inte starta sandupptagningen om det ännu finns risk för snö/halka. Det skulle innebära att vi tvingas halkbekämpa nysopade gator, vilket blir både besvärligt och dyrt. Det behöver också vara snö- och isfritt när vi sopar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation